تعریف هواکش

کمپرسور های هوا، پنکه های رومیزی و سقفی شامل این تعریف نشده و درباره آنها بحث نمی شود. انواع هواکش ها را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد.

هواکش:

 1. محوری
  • خانگی
  • صنعتی
   • سقفی
   • دیواری
   • کانالی
 2. گریز از مرکز