هواکش های محوری

این نوع هواکش هوا را در جهت محور موتور جابجا نموده و کلاً بر دو نوع است :

هواکش های خانگی و هواکش های صنعتی

هواکش های خانگی، هواکش هایی هستند که قطعاتشان از پلاستیک درست شده است و معمولا قدرت تخلیه از ۸۰ تا ۱۲۰۰  متر مکعب در ساعت را دارند.

هواکش های صنعتی، هواکش هایی هستند که قطعات آن ها از ورق آهن و یا آلومینیوم درست شده و معمولا در کارگاهها و کارخانه جات از آن ها استفاده می گردد.

هواکش های صنعتی به دو دسته تقسیم می شوند :

هواکش های دیواری و هواکش های سقفی

به طور کلی مقدار تخلیه در این نوع هواکش ها به شکل پروانه (زاویه)، قط پروانه، تعداد پره و از همه مهمتر دور الکتروموتور بستگی دارد.

به دلیل آن که صدای الکتروموتور ۲۸۰۰ دور در دقیقه بسیار زیاد است، معمولا تا اندازه ۳۰۰ میلیمتر را ۲۸۰۰ دور می سازند ولی از ۳۰۵ به بالا، از موتور ۱۴۰۰دو و در بعضی مواقع از موتور ۹۰۰دور استفاده می شود چرا که از نظر مصرف و صدا الکتروموتور ۹۰۰ بهترین انتخاب است.

استاندارد این هواکش ها از قطر پروانه ۱۵۰ تا ۵۵۰ میلیمتر است(از طریق ریختگری پروانه تا ۹۹۹ میلیمتر هنم درست می کنند).

از دیگر ویژگی های هواکش های محوری می توان به ارزانی، بادوام بودن و نداشتن قطعات متعدد اشاره کرد چرا که غالباً این نوع هواکش ها تنها از یک قاب، پروانه، توری و یک الکتروموتور تشکیل شده اند و بدلیل آن که الکتروموتور در جریان هوا قرار دارد و توسط جریان هوا نیز خنک می شود، ساعات بسیاری کار می کند.

با این که هواکش های فوق قادر به تحمل افت فشار زیادی نیستند ولی در اکثر مواقعی که هدف تنها انتقال هوا از یک سالن به بیرون و یا بالعکس است بهترین و ارزانترین راه، انتخاب هواکش های محوری است.