سایکلون

یکی از روش های مرسوم غبار گیری در محیط های صنعتی بکار گیری سایکلون می باشد.

توسط این دستگاه می توان با استفاده از نیروی گریز از مرکز، ذرات معلق موجود در هوا یا گاز را تا قطر ۵۰ میکرون، از سیال جدا کرده و از دهانه زیرین دستگاه خارج نمود. این ذرات در صورت داشتن ارزش اقتصادی دوباره مورداستفاده قرار می گیرند.

ساکلون در اندازه های مختلف و بر طبق سفارش مشتریان گرامی تولید و ارائه می گردند.

ظرفیت سایکلون از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ متر مکعب می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل فرمایید.