مراحل انتخاب هواکش

۱ – نخست حجم سالن، اتاق کار و یا هر جای دیگر محاسبه می گردد.

M3 حجم = m طول * mعرض  * m ارتفاع

۲ – ضریب تخلیه از جدول زیر انتخاب شده و در حجم ضرب می گردد تا مقدار Q یا مقدار تخلیه لازم در ساعت بدست آید.

 

ردیف محل مورد نظر دفعات تعویض (تخلیه) هوا برساعت
۱ نانوایی *۲۰ – ۴۰
۲ بانک *۴ – ۶
۳ سالن اجتماعات *۸ – ۱۰
۴ سالن میهمانی (بخش) *۸ – ۱۲
۵ سالن بیلیارد ۶ – ۸
۶ موتور خانه (تاسیسات) ۲۰ – ۳۰
۷ قهوه خانه و چایخانه ۱۰ – ۱۲
۸ آسایشگاه (سرباز خانه) *۶ – ۱۰
۹ مسجد *۳۰ – ۴۰
۱۰ سینما تئاتر ۱۰ – ۱۵
۱۱ کلوپ ۸ – ۱۰
۱۲ سالن رقص و موسیقی ۶ – ۸
۱۳ کارگاه رنگ (نقاشی) ۲۰ – ۳۰
۱۴ کارگاه تعمیرات موتور (خودرو) ۲۰ – ۳۰
۱۵ کارخانه (محل تولید) ۶ – ۱۰
۱۶ کارگاه ریخته گری ۲۰ – ۳۰
۱۷ محل کار کوره ۳۰ – ۶۰
۱۸ بیمارستان (اماکن عمومی) ۴ – ۶
۱۹ مهمان سرا ۴ – ۶
۲۰ آشپزخانه (عمومی) ۱۵ – ۲۰
۲۱ آشپزخانه (خانگی) ۱۰ – ۱۵
۲۲ آزمایشگاه ۴ – ۶
۲۳ توالت عمومی ۲۰ – ۸۰
۲۴ رخت شویی (عمومی) ۲۰ – ۳۰
۲۵ کارگاه ماشین ابزار ۶ – ۱۰
۲۶ اماکن اداری ۴ – ۶
۲۷ کارگاه رنگ سازی ۳۰ – ۶۰
۲۸ اطاق تاریک (ظهور عکس) ۱۰ – ۱۵
۲۹ سالن نگهداری احشام (گوسفند و …) ۶ – ۱۰
۳۰ سالن نگهداری (جوجه و مرغ) ۶ – ۱۰
۳۱ سالن غذاخوری ۶ – ۱۰
۳۲ کلاس های درس ۲ – ۳
۳۳ اماکن عمومی در کشتی ها (محل استراحت) ۱۰ – ۲۰
۳۴ استخر ها ۲۰ – ۳۰

 

۳ – افت فشار محاسبه می شود.

مثال : سالنی است به حجم ۶*۱۸*۲۴  متر مکعب که در آن کار های آهنگری می کنند.

هواکش مناسب را انتخاب کنید.

۲۵۹۲ = ۶ * ۱۸ * ۲۴                  (متر مکعب)

۲۵۹۲۰ = ۱۰ * ۲۵۹۲                  (ضریب تخلیه ۱۰)

پس سه عدد هواکش ۵۰ سانتی متر محوری به قدرت تخلیه ۹۰۰۰ متر مکعب در ساعت را انتخاب نموده بر روی دیوار در ارتفاع ۴ متری نصب می کنیم و سپس در روبروی آن چند پنجره یا سوراخ برای ورود هوا در نظر می گیریم. البته این سه عدد هواکش را بر روی بام نیز می توان نصب کرد.

دقت کنید که چون در این سیستم افت فشار وجود ندارد کافی است هوا را از سالن تخلیه و به بیرون انتقال می دهیم. بنابراین، بهترین و ارزانترین هواکش، نوع دیواری و یا سقفی محوری است.

در صورتی که سیستم مقدار زیادی افت فشار داشته باشد، لازم است که حجم را اندازه گرفته، در ضریب تخلیه ضرب نموده و پس  از محاسبه Q  افت فشار را هم مد نظر قرار دهیم و یک هواکش حلزونی را مناسب با افت فشار انتخاب کنیم.

محدوده سرعت هوا

 

ردیف

 

محل

سرعت کانال فرعی

(m/s)

سرعت کانال اصلی

(m/s)

سرعت هوا با لحاظ کردن مسئله صدا (کانال اصلی) (m/s)
برگشت رفت برگشت رفت
۱ اقامتگاه (نشیمن) ۳ ۳ ۴ ۵ ۳
۲ آپارتمان ها ۵ ۶ ۶٫۵ ۷٫۵ ۵
۳ هتل ها ۵ ۶ ۶٫۵ ۷٫۵ ۵
۴ بیمارستان ها ۵ ۶ ۶٫۵ ۷٫۵ ۵
۵ اطاق جلسات ۶ ۸ ۷٫۵ ۱۰ ۶
۶ اطاق مدیران ۶ ۸ ۷٫۵ ۱۰ ۶
۷ آزمایشگاه ۶ ۸ ۷٫۵ ۱۰ ۶
۸ سینما و تئاتر ۴ ۵ ۵٫۵ ۶٫۵ ۴
۹ سالن کنفرانس ۴ ۵ ۵٫۵ ۶٫۵ ۴
۱۰ ادارات عمومی ۶ ۸ ۷٫۵ ۱۰ ۷٫۵
۱۱ رستوران مدرن ۶ ۸ ۷٫۵ ۱۰ ۷٫۵
۱۲ فروشگاه های مدرن ۶ ۸ ۷٫۵ ۱۰ ۷٫۵
۱۳ بانک ۶ ۸ ۷٫۵ ۱۰ ۷٫۵
۱۴ فروشگاه های معمولی ۶ ۸ ۷٫۵ ۱۰ ۶
۱۵ قهوه خانه ۶ ۸ ۷٫۵ ۱۰ ۶
۱۶ اماکن عمومی ۷٫۵ ۱۱ ۸ ۱۵ ۱۲٫۵

 

سرعت خروج هوا از دریچه

ردیف محل (نوع کاربرد) حدود سرعت  (m/s)
۱ استودیوهای پخش ۱/۵ – ۲/۵
۲ منازل مسکونی ۲/۵ – ۳/۷
۳ آپارتمان ها ۲/۵ – ۳/۷
۴ مساجد و حسینیه ها و کلیساها ۲/۵ – ۳/۷
۵ اطاق خواب هتل ۲/۵ – ۳/۷
۶ تئاتر ۲/۵ – ۳/۷
۷ دفاتر خصوصی (با عایق صوتی) ۲/۵ – ۳/۷
۸ دفاتر خصوصی (بدون عایق صوتی) ۲/۵ – ۴/۲
۹ سینما ۵
۱۰ ادارات عمومی ۵ – ۶
۱۱ فروشگاه های بزرگ ۷/۵