هواکش های رادیال کانالیCDV

هواکش رادیال قابل نصب در طول کانال

این فن ها برای عملکرد در کانال می باشد و طوری طراحی شده است که از عهده هوا و گاز و بخار تا ۶۰C  حرارت برآید.

پروانه از نوع خم عقب و از ورق آهن ساخته می شود و برای مقاوم شدن در مقابل خوردگی و عوامل جوی با سه لایه رنگ اپوکسی پوشش داده می شود.

الکتروموتور از بهترین مارک های ایتالیایی تک یا سه فاز تهیه و بصورت کوپله مستقیم به پروانه متصل می گردد. برای ایجاد سهولت در نصب، دو عدد فلنج در قسمت ورودی و خروجی هواکش تعبیه گشته است.

در صورت نیاز می توان با جوش دادن ۲ عدد مثلث سوراخ دار به شکل گوشواره، این هواکش را نیز به سقف متصل نمود.

جدول اطلاعات فنی هواکش های رادیال کانالی Technical Specifications of CDV Series

۵۰۰Pascal ۳۷۵ ۲۵۰ ۱۲۸ ۶۴ @۳۲ Kw RPM Model
AirDelivery ۲۰۰ ۲۹۰ ۳۵۰ ۰٫۱۲ ۱۴۰۰ CDV-225
M3/h)) ۲۲۰ ۳۰۰ ۵۵۰ ۷۰۰ ۰٫۱۲ ۲۸۰۰ CDV-225
۳۷۵ ۵۰۰ ۹۰۰ ۱۱۵۰ ۱۲۵۰ ۰٫۱۸ ۱۴۰۰ CDV-315
۶۵۰ ۹۰۰ ۱۱۵۰ ۱۷۰۰ ۱۹۰۰ ۰٫۲۵ ۱۴۰۰ CDV-400
۹۰۰ ۱۷۰۰ ۲۲۰۰ ۲۷۰۰ ۲۸۰۰ ۰٫۳۷ ۹۰۰ CDV-500
۹۰۰ ۱۷۰۰ ۲۶۰۰ ۳۰۰۰ ۳۶۰۰ ۳۸۰۰ ۰٫۵۵ ۱۴۰۰ CDV-500

 

 

جدول اندازه های هواکش رادیال کانالی

Weigh (kg) D C B A Model
       ͠  ۱۲ ۱۳۲ ۳۵ ۲۵۵ ۲۷۵ CDV-225
       ͠  ۱۸ ۱۸۰ ۴۰ ۳۵۵ ۳۵۵ CDV-315
       ͠  ۲۶ ۲۲۰ ۶۸ ۴۳۵ ۴۳۰ CDV-400
       ͠  ۴۰ ۳۰۰ ۷۰ ۵۳۵ ۵۱۰ CDV-500