هواکش های سقفی محوری مدل ARVهواکش های سقفی محوری مدل ARV

در این مدل هواکش خم تیغه ها، عکس خم تیغه ها در HRK است و به جای دمیدن، هوا را می کشد.

هواکش مدل ARV در اندازه های قطر پروانه ۳۰۱ تا ۵۵۰ میلیمتر و با قدرت تخلیه از ۱۸۰۰ تا ۱۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت تولید می گردد.

اختلاف تخلیه این نوع هواکش با مشابه HRK آن بدلیل وجود کلاهک آلومینیومی محافظ است که عملاً فشار ناچیزی بر هواکش اعمال می نماید.

سایر مشخصات فنی و ویژگی های این مدل هواکش همانند مدل HRK است و در صورت نیاز به بخش HRK مراجعه شود.

هواکش ARV-301 کمتر از ۱۲۰ وات مصرف داشته اما با توجه به این که الکتروموتور استاندارد ۹۰ وات در بازار کمیاب است لذا از الکتروموتور ۱۲۰ وات استفاده می شود.

جدول اطلاعات فنی هواکش های سقفی محوری             tecnical Specifications of ARV Series

ابعاد شاسی ۱۰۰pascal ۷۵ ۵۰ ۲۵ Kw RPM Model
۴۲۰mm AirDelivery ۱۰۰۰ ۱۳۰۰ ۱۵۰۰ ۱۸۰۰ ۰٫۱۲۰ ۱۴۰۰ ARV – ۳۰۱
۴۷۰mm ۲۲۰۰ ۲۷۰۰ ۲۹۰۰ ۳۲۰۰ ۰٫۱۸۰ ۱۴۰۰ ARV – ۳۵۰
۵۲۰mm ۳۳۰۰ ۳۵۰۰ ۳۷۰۰ ۳۸۰۰ ۰٫۲۵۰ ۱۴۰۰ ARV – ۴۰۰
۵۷۰mm ۴۶۰۰ ۵۵۰۰ ۵۹۰۰ ۶۳۰۰ ۰٫۳۷۰ ۱۴۰۰ ARV – ۴۵۰
۶۲۰mm ۵۵۰۰ ۷۰۰۰ ۸۰۰۰ ۸۵۰۰ ۹۰۰۰ ۰٫۵۵۰ ۱۴۰۰ ARV – ۵۰۰
۶۸۰mm ۷۵۰۰ ۸۵۰۰ ۹۰۰۰ ۹۵۰۰ ۱۰۵۰۰ ۰٫۷۵۰ ۱۴۰۰ ARV – 550