پرده هوا

پرده هوا وسیله ای است که  توسط آن می توان به صورت یک پرده نامرئی محیط داخل را از لحاظ سرما و گرما، گرد و غبار و حشرات از محیط ایزوله نموده و کاربرد عمده آن در مکان هایی است که رفت و آمد مدام افراد، استفاده از در یا توری را غیر ممکن می سازد. در شرکت فارس فن، پرده هوا در نه  سایز با هوادهی ساخته می شود.

شایان ذکر است، در شرایط محیطی خاص در جهت رفع نیازمشتری، این شرکت امکان طراحی و ساخت پرده های هوایی که جزء تولیدات متعارف شرکت نمی باشد را داراست.