محصولات فارس فن در یک نگاه

هم اکنون شرکت فارس فن قادر به تامین کلیه نیاز های داخلی در زمینه های هواکش بوده و محصولات آن عبارتند از :

فارس فن بورس انواع هواکش های آکسیال، سانتریفیوژ، سقفی و ..