فن های صنعتی فشار قوی (HEAVY DUTY)

فن های صنعتی دائم کار برای فشار های متوسط و زیاد.

شرکت فارس فن توان ساخت انواع مختلفی از فن ها با فشار های متوسط و زیاد تا ۱۲۰۰۰ پاسکال را دارد. از این نوع هواکش ها تا توان ۲۵۰KW جهت ۶۵۰۰m3/h در فشار ۷۸۰۰ پاسکال و ظرفیت ۱۰۰۰۰m3/h در فشار ۱۲۰۰۰ پاسکال را قبلا تولید نموده و در حال حاظر ایران مشغول به کار می باشند.

اخیرا این شرکت با همکاری یک شرکت دیگر موفق به تولید هواکش با ورق های خیلی مقاوم در برابر خوردگی شده است.